Tarikh       : 10 Januari 2023

Masa         : 09.00 am - 11.00 am

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar TASKA Permata