Tarikh       : 24 Novemebr 2023

Masa         : 0230-0500pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar sekolah menengah

Tarikh       : 19 Novemebr 2023

Masa         : 0300-0500pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Orang Dewasa

Tarikh       : 25 Novemebr 2023

Masa         : 1000-1130am

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Orang Dewasa

Tarikh       : 26 Novemebr 2023

Masa         : 1000-1130am

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Orang Dewasa

Tarikh       : 19 Novemebr 2023

Masa         : 0200-0300pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Orang Dewasa