Tarikh       : 4 September 2022

Masa         : 09.00 am - 12.00 pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar Sekolah Rendah

 

Tujuan:

Kelas ini bertujuan mengaja pelajar sekolah rendah cara membuat poster ringkas menggunakan Microsoft Office PowerPoint sahaja. Pelajar di ajar cara menukar setting saiz poster ke saiz A4 paper. Kemudian pelajar di ajar cara insert shape yang sesuai mengikut kretaiviti beliau sendiri. Pelajar juga diajar cara untuk memasukkan text box untuk menulis ayat yang sepatutnya. Pelajar di ajar cara untuk mengalihkan text box dan shape yang dimasukkan ke tempat yang sesuai sekaligus mengajar beliau cara menukar warna dan saiz yang bersesuaian.

 

Aktiviti:

Aktiviti dimulakan dengan KDB talk ringkas mengenai Penyantunan Atas Talian ke atas kanak-kanak. Topik itu sangat bersesuaian dengan kanak-kanak sekolah rendah sekarang yang kebanyakkannya aktif di sosial media. Pelajar kemudian diajar cara membuat poster KDB menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Pelajar diajar cara memasukkan shape dan text box dan menggerakkan shape dan text box tersebut ditempat yang sesuai. Pelajar juga diajar cara memasukkan icon ayng bersesuaian untuk poster beliau. Pelajar membuat latihan sendiri dengan pemantauan daripada petugas.

Klik Di Sini Untuk Gambar