Tarikh       : 3 September 2022

Masa         : 09.00 am - 12.00 pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar Sekolah Rendah