Tarikh       : 6 November 2022

Masa         : 09.00 am - 13.00 pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar Sekolah Rendah