Tarikh       : 21 November 2022

Masa         : 02.00 pm - 05.00 pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar Sekolah Menengah