Tarikh       : 21 November 2022

Masa         : 02.00 pm - 04.00 pm

Lokasi       : PEDi Sadong Jaya

Peserta     : Pelajar Sekolah Menengah

 

Tujuan:

Kelas ini bertujuan mengajar pelajar sekolah menengah mencari maklumat di internet untuk kerja sekolah mereka. Pencarian maklumat yang betul dan sahih perlu untuk dijadikan rujukan dalan membuat sesuatu kerja kursus. Pelajar juga di ajar cara memeilih website yang tidak mempunyai banyak iklan yang mungkin akan menghilangkan tumpuan pelajar ketika membaca sesuatu maklumat atau artikel yang dicari.

 

Aktiviti:

Aktiviti dimulakan dengan KDB Talk secara ringkas kepada pelajar berkenaan Internet dan Saya. Internet pada masa kini telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan seharian kita. Pelajar kemudian diajar cara memulakan pencarian maklumat di Google Search Engine. Pelajar di ajar memilih link atau website yang bersesuaian untuk dijadikan rujukan. Setelah membaca dan menghayati artikel yang dicari, pelajar menyalin (copy and paste) ayat penting dalam artikel tersebut ke dalam telefon beliau untuk rujukan. Setelah selesai mencari maklumat yang diperlukan, pelajar meluangkan masa menonton Youtube untuk menghabiskan masa yang ada.

Klik Di Sini Untuk Gambar